Eine Fahne der Ukraine als Zeichen der Solidarität mit den Menschen im Krieg. Foto: Michael / dpa
Informationen auf Ukrainisch

Geflüchtete und Gäste im Hotel - Біженці та гості готелю живуть разом у Вінгсті

von Redaktion | 21.11.2022

Kreis Cuxhaven. Einmal wöchentlich veröffentlichen wir Nachrichten in ukrainischer Sprache, um den im Kreis Cuxhaven lebenden geflüchteten Menschen aus der Ukraine die Möglichkeit zu geben, sich mit Informationen aus der Region zu versorgen.

Für die Übersetzung danken wir Iryna Chilikina.

Geflüchtete und Gäste wohnen in Wingst gemeinsam im Hotel - Біженці та гості готелю живуть разом у Вінгсті

KREIS CUXHAVEN.  Das Parkhotel Keck - früher Waldschlösschen Dobrock - in der Wingst ist Flüchtlingsunterkunft und Hotelbetrieb zugleich. Bereits seit Mitte September unterhält der Landkreis Cuxhaven im Parkhotel Keck eine Unterkunft für Flüchtlinge.  Aber erst jetzt gab es für Einwohner eine Informationsveranstaltung durch Landkreis, Samtgemeinde und Gemeinde.

РАЙОН КУКСХАФЕН. Parkhotel Keck - раніше маленький лісовий замок Dobrock - у місті Вінгст - це притулок для біженців та готельне підприємство одночасно. Вже з середини вересня район Куксхафен надає житло для біженців в парк-готелі Keck. Але лише зараз відбулася інформаційна подія для мешканців району, оксамитової спільноти (Асоціація громад в Нижній Саксонії) та муніципалітету.

Waren es in der Wingst am Anfang 25 aus der Ukraine Geflüchtete, leben gegenwärtig nur noch vier im Parkhotel und werden dort von der Hoteliersfamilie Gade betreut. Die Unterbringung erfolge parallel zum laufenden Hotelbetrieb. Die ukrainischen Gäste erhielten in einem Extra-Speiseraum drei Mahlzeiten. Die deftige deutsche Hausmannskost schmecke ihnen. Sie dürften das große Spielzimmer an zwei Stunden pro Tag nutzen. Bisher, so Jan Gade, habe es keine Probleme zwischen der Flüchtlingsunterbringung und dem Hotelbetrieb gegeben. Vornehmlich seien es Monteure, die bei ihm zu Gast seien. Er sprach von einem sehr respektvollen Umgang miteinander.

Якщо на початку у Вінгсті було 25 біженців з України, в даний час у парк-готелі лише четверо і ними опікується родина Гаде. Проживання відбувається паралельно поточній діяльності  готелю. Українські гості отримують три рази на день харчування в додатковій їдальні. Поживні страви німецької домашньої кухні їм до смаку. Їм дозволено використовувати велику ігрову кімнату дві години на день. Поки що, за словами Яна Гаде, не було проблем між проживанням біженців та звичайним функціонуванням готелю. Переважно в нього проживають монтажники. Він говорить про дуже шанобливий спосіб поводження один з одним.

Die Flüchtlinge erhielten zudem im Haus Gelegenheit, Wäsche zu waschen und zu trocknen. Die Ukrainer seien dankbar über die Unterbringung im Hotel. Zu spüren seien aber auch Verunsicherungen und Ängste um ihre daheimgebliebenen Angehörigen. Er könne sich, so Gade, zwar sehr gut vorstellen, dies weiter so zu betreiben. "Aber wir als Familie haben gemerkt, es gibt auch Grenzen." Und daher sei er sehr froh, dass der Landkreis nun den Paritätischen beauftragt hat, sich um die Geflüchteten zu kümmern. 15 Stunden habe der Kreis dafür dem Paritätischen bewilligt, erläuterte Kreis-Dezernent Friedhelm Ottens. Die beiden Mitarbeiterinnen Elvira Pfeifer und Maike Vaessen werden im Hotel Ansprechpartnerinnen sein, soziale Arbeit leisten. Aber auch bei behördlichen Fragen würden sie helfen, sicherten die beiden zu.

Біженці також отримали можливість прати та сушити білизну безпосередньо у готелі. Українці вдячні за проживання в готелі. Однак є також відчуття невизначеності та хвилювання за їхніх родичів, які залишилися вдома. За словами Гаде, він може дуже добре це уявити, і тому продовжує таку діяльність. "Але ми, як сім'я, помітили, що є також обмеження". І тому він був дуже радий, що район тепер доручив «Паритету» піклуватися про біженців. Для цього район затвердив «Паритету» 15 годин, пояснив адміністратор району Фрідхельм Оттенс. Двоє співробітників Ельвіра Пфайфер та Майке Вайссен будуть контактувати з особами в готелі та виконуватимуть соціальну роботу. Але також допоможуть з офіційними питаннями, запевнили вони.

Für bis zu 25 Personen halte der Landkreis im Hotel Wohnraum als Erstankunftsstelle vor - zunächst mindestens bis März, kündigte Ottens an. Er machte klar, dass es weiterhin wichtig sei, dass sich Ehrenamtler einbringen. Ohne deren Unterstützung könne es nicht funktionieren. An deren Adresse ging der besondere Dank des Wingster Bürgermeisters Patrick Pawlowski: "Die mussten hier wirklich ins kalte Wasser springen." Eine von ihnen, Christa Wiese, monierte in Richtung Behörden: "Menschen ohne Bargeld hierher zu schicken, das möchte ich nicht noch einmal erleben." Mittlerweile sei das geregelt, versicherte Thomas von der Fecht von der Samtgemeinde.

Для розміщення до 25 осіб район тримає у готелі житлову площу, яка є першим пунктом прибуття - принаймні до березня, оголосив Оттенс. Він дав зрозуміти, що все ще важливо, щоб волонтери залучалися до цього питання. Нічого не могло б функціонувати без їхньої підтримки. Особлива подяка від мера Вінгста Патріка Павловскі надійшла на їхню адресу: «Їм справді довелося стрибнути у холодну воду». Одна з волонтерів, Кріста Візе, поскаржилася владі: «Сюди посилали  людей без готівкових грошей, я більше не хочу переживати такого». Однак це питання було врегульовано, запевнив Томас фон дер Фехт з громадського муніципалітету.

Gegenwärtig unterhält der Landkreis neben der Wingst die Großunterkünfte in Sahlenburg bei der früheren Helios-Klinik  mit 220 Plätzen und in Neuhaus im ehemaligen Kinderheim im Amtshof  mit rund 100 Plätzen. Beide Einrichtungen werden vom DRK betrieben. Zurzeit herrsche dort allerdings nur sehr wenig Betrieb. Aber Ottens machte auch deutlich, dass sich die Lage durchaus schnell wieder ändern könne - durch Verschärfung der Kriegslage oder wegen des bevorstehenden Winters.  Eine weitere Großunterkunft werde noch bei Ameos in Debstedt hergerichtet  - und dann werde perspektivisch die Großunterkunft in der ehemaligen Altenwalder Kaserne hinzu mit bis zu 1000 Personen aufgebaut.

На додаток до місць у Вінгсті, округ наразі підтримує великі приміщення на 220 місць в Заленбурзі у колишній клініці Helios та в Нойхаузі у колишньому дитячому будинку в Амтсхофі приблизно на 100 місць. Обидва заклади знаходяться в управлінні DRK. Однак наразі там дуже мало активності. Але Оттенс також дав зрозуміти, що ситуація може дуже швидко знову змінитися - через погіршення військової ситуації або через наближення зими. Ще одне велике житло буде підготовлено в Ameos у Дебштедті, а потім у колишній казармі Альтенвальде буде побудовано велике житло на 1000 осіб.

Sowohl Ottens als auch Samtgemeindebürgermeister Frank Thielebeule unterstrichen, es sei vorrangiges Ziel, Geflüchtete schnell in Mietwohnungen unterzubringen. Von den zurzeit rund 3000 aus humanitären Gründen untergebrachten Personen sind nur zur Hälfte Ukrainer. Die restlichen angenommenen und zugewiesenen Geflüchteten stammen aus 26 anderen Nationen. Aufgrund des angespannten Wohnungsmarktes sei es sehr wahrscheinlich, dass künftig Personen in den Großunterkünften aufzunehmen sein werden, die nicht aus der Ukraine stammen.

Як Оттенс, так і мер муніципалітету Франк Тілебойле підкреслили, що головною метою є швидке розміщення біженців в орендованих квартирах. З близько 3000 людей, які зараз розміщені з гуманітарних причин, лише половина є українцями. Решта прийнятих і призначених біженців походять з 26 інших країн. У зв'язку з напруженою ситуацією на ринку житла дуже ймовірно, що людям, які не приїхали з України, у майбутньому доведеться розміщуватись у великих помешканнях.

Um Konflikte zwischen Menschen aus verschiedenen Ethnien zu vermeiden, würden Sicherheitsdienste engagiert. Wesentlich sei aber auch, dass es ausreichend Betreuung und Beschäftigung gebe, erläuterte Ottens. Er unterstrich die Wichtigkeit, die Menschen gleich zu behandeln. Es dürfe keine Zwei-Klassen-Gesellschaft geben. Dass dies angesichts unterschiedlicher Aufenthalts-Status mit höchst unterschiedlichen Befugnissen schwierig zu vermitteln sei, räumte er ein.

Щоб уникнути конфліктів між представниками різних етнічних груп, будуть задіяні служби безпеки. Також важливо, щоб надавалися достатній рівень догляду та зайнятості, пояснив Оттенс. Він підкреслив важливість рівного ставлення до людей. Двокласового суспільства не повинно бути. Він визнав, що це важко досягнути з огляду на різні статуси проживання з дуже різними повноваженнями.

 Breiten Raum in der Diskussion nahm die Diskussion über die Beschulung von Kindern ein. So stellte Grundschulleiterin Sabine Cordes das Recht auf Bildung und Schule heraus. Für einzelne Kinder sei man offen, aber eine Schule könne es nicht bewerkstelligen, auf einmal eine große Anzahl Flüchtlingskinder zu beschulen. Dass dies perspektivisch zu einem Problem besonders in den Großunterkünften werde, zeichne sich ab. Es werde schwer zu schaffen sein, dort eine Schulpflicht einhalten zu können, prognostizierte Ottens.  Hilfreich könnten vor den regulären Schulbetrieb geschaltete Sprachlernklassen sein.

Багато місця в дискусії зайняла дискусія про навчання дітей у школі. Директор початкової школи Забіне Кордес наголосила на праві на освіту та школу. Ми відкриті для окремих дітей, але школа не може одночасно навчати велику кількість дітей біженців. Стає очевидним, що в майбутньому це стане проблемою, особливо у великих притулках. Оттенс прогнозує, що там буде важко підтримувати обов'язок на шкільну освіту. В цій ситуації допоможуть уроки вивчення мови перед регулярними шкільними заняттями.

Neue Flüchtlingspaten in Cadenberge und umzu gesucht - Шукаємо нових покровителів для біженців у Каденберге та околицях

CADENBERGE. Da können Ehrenamtler schon an ihre Grenzen geraten, wenn die Flüchtlingspaten die Arbeit von Behörden übernehmen. Das muss sich ändern, lautet die Forderung aus der Initiative "Cadenberge hilft".

КАДЕНБЕРГЕ. Волонтери досягають межі своїх можливостей, коли будучи покровителями біженців їм доводиться брати на себе роботу влади. Це має змінитися, - так звучить вимога ініціативи «Каденберге допомагає».

Sie sind lange dabei und sorgen dafür, dass Flüchtlinge - egal ob aus der Ukraine, Afghanistan oder anderen Ländern - gut in der Region ankommen. Doch nun haben Christa Wiese (72) und Ulrich Beushausen (70) von der Initiative "Cadenberge hilft" angekündigt, im Ehrenamt kürzer zu treten. Aus gesundheitlichen Gründen möchten beide ihre Aufgaben als Kümmerer und Ansprechpartner reduzieren. Die Familien, die sie bisher betreut haben, werden sie auch weiterhin begleiten, möchten aber nicht neuen Flüchtlingen als Paten zur Verfügung stehen.

Вони вже давно цим займаються і піклуються, щоб біженці - все одно чи то з України, Афганістану чи інших країн - безпечно прибували у регіон. Але тепер Кріста Візе (72) та Ульріх Бойсхаузен (70) з ініціативи « Каденберге допомагає » оголосили, що скоротять волонтерську роботу. За станом здоровобоє хотіли б скоротити свої обов'язки опікунів і контактних осіб. Вони продовжуватимуть супроводжувати сім'ї, якими опікувалися досі, але не хочуть бути доступними, як покровителі для нових біженців.

"Wir hoffen darauf, dass sich Nachfolger finden", betont Beushausen. Mehr noch: Sie würden sich freuen, wenn sich zusätzliche Paten finden, die ankommende Menschen unterstützen. Denn viele Patenschaften seien weggebrochen, weil das Ehrenamt zu sehr durch behördliche Formalitäten beeinflusst wurde. Immer mehr mussten sich die Paten um das Ausfüllen von Formularen kümmern und waren angesichts der Flut von behördlichen Anträgen an Grenzen gelangt.  "Die menschliche Komponente blieb dabei auf der Strecke - das kann und darf doch nicht sein." Damit sich wieder Leute finden, die sich für die Geflüchteten engagieren, senden sie jetzt ein deutliches Signal an die Behörden: "Formulare auszufüllen ist nicht unsere Arbeit als Ehrenamtler."

"Ми сподіваємося, що  знайдуться наступники", - наголошує Бойсхаузен. Ба більше, вони були б раді, якби знайшлися додаткові покровителі для підтримки нових біженців, що прибуватимуть. Тому що багато покровителів припинили свою діяльність через те, що на волонтерство надто сильно вплинули офіційні формальності. Покровителям доводилося дедалі більше турбуватися про заповнення формулярів і вони вийшли за межі своїх можливостей з огляду на потік офіційних заявок. «Людська складова відійшла на другий планцього не може і не повинно бути». Щоб знову знаходилися люди, готові допомогати біженцям, вони зараз надсилають владі чіткий сигнал: «Заповнення формулярів — це не наша робота, як волонтерів».

Weiterhin möchte Uli Beushausen sich um die Finanzen kümmern. Die Bereitschaft zu spenden sei nach wie vor groß, allein in diesem Jahr seien rund 15.000 Euro zusammengekommen, darunter eine Großspende einer Unternehmerin. Und auch über die "Initiative Land Hadeln hilft" konnten Spenden für die Flüchtlingsarbeit generiert werden. Es seien davon zwölf Laptops angeschafft und den Familien zur Verfügung gestellt worden. Daher war es zum Beispiel ukrainischen Kindern möglich, am Online-Unterricht oder-Studium teilzunehmen. Außerdem erleichterte es die Bildschirmtelefonie mit den Verwandten in der Heimat. Aus Spendengeldern finanziert werde auch der Deutschkurs für Ukrainer, der drei Mal pro Woche in Cadenberge abgehalten wird. "Hier sind wieder Plätze frei geworden", berichtet Beushausen.

Крім того, Улі Бойсхаузен хотів би подбати про фінанси. Готовність до пожертвувань все ще велика, лише цього року було зібрано близько 15 000 євро, включаючи велику пожертву від однієї підприємиці. Також пожертви на роботу для біженців вдалося згенерувати через «Ініціативу Land Hadeln допомагає». З цих коштів було придбано та надано родинам дванадцять ноутбуків. Таким чином, українські діти могли, наприклад, брати участь в онлайн-уроках чи навчанні. Окрім того це спростило відео дзвінки з родичами на Батьківщині. Також з пожертв фінансується курс німецької мови для українців, який тричі на тиждень проводять у Каденберге. «Там знову є вільні місця», — повідомляє Бойсхаузен.

Wie hat Ihnen der Artikel gefallen?

(1 Stern: Nicht gut | 5 Sterne: Sehr gut)

Feedback senden

CNV-Nachrichten-Newsletter

Hier können Sie sich für unseren CNV-Newsletter mit den aktuellen und wichtigsten Nachrichten aus der Stadt und dem Landkreis Cuxhaven anmelden.

Die wichtigsten Meldungen aktuell


Redaktion

Cuxhavener Nachrichten/Niederelbe-Zeitung
Tel.: 04721 585 360

redaktion@no-spamcuxonline.de

Lesen Sie auch...
Als Dankeschön

Erstmals in Cuxhaven: Das Rathaus singt und klingt zum Tag der Deutschen Einheit

04.10.2023

Das Cuxhavener Rathaus hat am Dienstag, dem Tag der Deutschen Einheit, eine Premiere erlebt: Erstmals wurde mit zahlreichen Besuchern gesungen. Es war ein ermutigendes und verbindendes "Dankeschön" zum 3. Oktober.

Winterblues oder mehr?

Cuxhavener Arzt erklärt: So können Depressionen erkannt und behandelt werden

von Florian Zinn | 04.10.2023

Fast jeder Mensch ist manchmal traurig, unglücklich oder lustlos, doch manchmal kommt man nicht mehr raus aus dem tiefen Loch: Mehr als jeder fünfte Bundesbürger erkrankt einmal im Leben an einer Depression.

Die Bürokratie ist ein Problem

So integrierten sich diese vier Frauen in Cuxhaven

von Vanessa Grell | 03.10.2023

Im Rahmen der interkulturellen Woche in Cuxhaven stellten vier Frauen aus verschiedenen Ländern ihre Integrationsgeschichten vor. Dabei wurde schnell klar: Sie mussten verschiedene Hürden überwinden und ihnen wurden viele Steine in den Weg gelegt.

Entscheidung am Donnerstag

Kämmererwahl im Cuxhavener Rat: Auf diesen Kandidaten deutet alles hin

von Kai Koppe | 03.10.2023

Noch hat der Rat der Stadt Cuxhaven nichts beschlossen. Schon vorab darauf aber alles darauf hin, dass es beim Erbe der scheidenden Ersten Stadträtin Andrea Pospich im Amt an der Spitze der städtischen Kämmerei einen klaren Favoriten gibt.