Eine Fahne der Ukraine als Zeichen der Solidarität mit den Menschen im Krieg. Foto: Michael / dpa
Informationen auf Ukrainisch

Richtigen Kahlschlag noch abwenden - Запобігти справжньому розрізу

von Redaktion | 14.11.2022

Kreis Cuxhaven. Einmal wöchentlich veröffentlichen wir Nachrichten in ukrainischer Sprache, um den im Kreis Cuxhaven lebenden geflüchteten Menschen aus der Ukraine die Möglichkeit zu geben, sich mit Informationen aus der Region zu versorgen.

Für die Übersetzung danken wir Iryna Chilikina.


Pädagogische Woche: Richtigen Kahlschlag noch abwenden - Педагогічний тиждень: Запобігти справжньому розрізу

CUXHAVEN. "Da ist schon viel Schönes dabei", stellt Stefan Störmer, neuer Landesvorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), mit Blick auf die Bildungsziele im Koalitionsvertrag fest.

КУКСХАФЕН. «У цьому є багато хорошого», — каже Штефан Штьормер, новий голова Профспілки освіти та науки (GEW), з огляду на освітні цілі в коаліційній угоді.

Nur sehr schnell werde es wohl nichts werden mit greifbaren Ergebnissen, befürchtete er am Montag bei der Eröffnung der Pädagogischen Woche in Duhnen. Wiederholt werde im Vertrag auf finanzielle Vorbehalte - bedingt durch den Ukraine-Krieg - hingewiesen; die Höhe der Steuereinnahmen sei ungewissen und Ministerpräsident Stephan Weil gebe sich in dieser Frage "eher pessimistisch". Dennoch wertete es Störmer als großen Erfolg, dass einige der zentralen Forderungen der GEW in den Koalitionsvertrag aufgenommen worden seien. Gehaltsgruppe A 13 für alle Lehrergruppen sei "von höchster Stelle zugesichert" als prioritär eingestuft worden und solle zügig umgesetzt werden.

Тільки дуже швидко нічого не вийде досягнути з відчутними результатами, виразив він свої побоювання у понеділок на відкритті Освітнього тижня в Дунені. Фінансові застереження, викликані війною в Україні, неодноразово згадуються в контракті; сума податкових надходжень є невизначеною, і прем'єр-міністр Штефан Вайль налаштований у цьому питанні «досить песимістично». Тим не менш, Штьормер вважав великим успіхом те, що деякі з ключових вимог GEW були включені до коаліційної угоди. Група заробітної плати А 13 для всіх груп вчителів була «підтверджена найвищою владою» як пріоритетна, і має бути швидко реалізована.

Zu erwarten seien auch "ambitionierte Vorhaben" in der Ausbildung der Lehrkräfte. "Es ist einiges neu, was vorher nicht umzusetzen war", so Störmer. Er kündigte eine enge Begleitung durch die Gewerkschaft an: "Wir wollen unseren Einfluss geltend machen." Die neue Kultusministerin Julia Willie Hamburg und Stefan Politze, schulpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, hätten auch eine veränderte Arbeitszeitverordnung mit Entlastungen für ältere Kolleginnen und Kollegen auf dem Zettel.

 У підготовці вчителів також можна очікувати «амбітних проєктів». «Є багато нового, що не можна було реалізувати раніше», — каже Штьормер. Він оголосив про тісну підтримку з боку профспілки: «Ми хочемо відстоювати свій вплив». Новий міністр освіти Джулія Віллі Гамбург і Штефан Політце, речник шкільної політики парламентської групи СДПН, також змінили правила робочого часу з полегшенням для старших колег зі списку.

Trotz einiger im Vertragswerk fehlender Punkte wie der Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Erwachsenenbildung und bei studentischen Hilfskräften signalisierte Störmer grundsätzlich Zustimmung: "Die Koalitionäre brauchen Unterstützung und unsere kritische Begleitung."

 Незважаючи на кілька пунктів, яких не вистачає в контракті, як-от покращення умов праці в освітніх закладах для дорослих і допомоги студентам, Штьормер в основному виказав схвалення: «Партнери по коаліції потребують підтримки та нашого критичного супроводу».

 Einen der früheren GEW-Landesvorsitzenden hatten die Veranstalter als Hauptredner für die Eröffnung nach Cuxhaven geholt. Eberhard Brandt beschäftigte sich eingehend mit den Ursachen für den jetzt so eklatanten Lehrermangel. Die Folgen kurzsichtiger Einsparungen und Grundsatzentscheidungen aus früheren Jahrzehnten zeigten sich jetzt. Und dabei erlebten wir nicht etwa jetzt den Kahlschlag: "Das ist das, was uns droht." Die Zahl der Schülerinnen und Schüler werde steigen, und Ideen wie größere Schulklassen, eine Kürzung der Stundentafel (um die Kinder zu entlasten) oder das Verschleppen von Anträgen auf Vorruhestand - alles Ideen, die er in letzter Zeit gehört habe - seien gewiss nicht die richtigen Instrumente, um dieser Entwicklung zu begegnen.

Організатори привезли одного з колишніх керівників GEW до Куксхафена, як основного доповідача на відкриття. Еберхард Брандт докладно розглянув причини такої кричущої нестачі вчителів. Зараз стають очевидними наслідки недалекоглядних заощаджень і політичних рішень, прийнятих у попередні десятиліття. І ми не відчули зараз чіткого розрізу: «І от, що нам загрожує». Кількість учнів зросте, і такі ідеї, як збільшення шкільних класів, скорочення розкладу (щоб розвантажити дітей) або відстрочення подачі заяв на достроковий вихід на пенсію - усі ідеї, які він нещодавно чув - безумовно, не є правильними інструментами для протидії такому розвитку подій.

Eine hohe Zahl an Teilzeitarbeitsverhältnissen, Fehlentscheidungen in der Einstellungspraxis des Landes unter verschiedenen Regierungen, fehlerhafte Schülerzahlenprognosen und eine weder bedarfsdeckende noch bedarfsgerechte Ausbildung des Lehrernachwuchses nannte Brandt als Ursachen des heutigen Dilemmas. Neben Reformen in der Ausbildung müsse das Augenmerk der Weiterbildung fachfremder Lehrkräfte für den Unterricht in weiteren Fächern, der Etablierung und Systematisierung des Quereinstiegs aus anderen Branchen sowie des Quereinstiegs für Lehrkräfte mit zunächst nur einem Fach gelten. Dazu gehöre auch die Anerkennung der Qualifikation ausländischer Lehrkräfte, fand Brandt.

Велика кількість робочих місць на неповну ставку, неправильні рішення в практиці найму в країні за різних урядів, неправильні прогнози щодо кількості учнів і навчання наступного покоління вчителів, яке не охоплює та не відповідає потребам - ось що Брандт назвав причинами сьогоднішньої дилеми. Окрім реформ у навчанні, увага має бути зосереджена на подальшій підготовці вчителів-неспеціалістів для викладання інших предметів, встановленні та систематизації швидкого доступу до викладання фахівців з інших сфер та швидкого доступу до викладання для вчителів, які спочатку мали би викладати лише один предмет. Брандт виявив, що це також включає визнання кваліфікації іноземних викладачів.

  

Rotarier organisieren Ukraine-Winterhilfe - Ротарійці організовують зимову допомогу в Україну

KREIS CUXHAVEN. Die Rotary Clubs Cuxhaven und Otterndorf-Land Hadeln bitten um Kleiderspenden für Kinder und Jugendliche in der Ukraine. Dabei kooperieren die Rotarier mit den Schulen.  Dort sollen die Kleiderspenden bis zum 24. November abgegeben werden. Aus allen teilnehmenden Grund- und weiterführenden Schulen holen Rotarier die Winterkleidung dann ab und transportieren sie weiter über Polen in die Ukraine.

РАЙОН КУКСХАФЕН. Ротарі клуби Куксхафен та Оттерндорф-Ланд-Хадельн просять пожертвувати одяг для дітей та молоді в Україні. Ротарійці співпрацюють зі школами. Пожертви на одяг потрібно здати туди до 24 листопада. Потім ротарійці збирають зимовий одяг у всіх початкових і середніх школах, які беруть участь, і транспортують його до України через Польщу.

 Die Rotary Clubs in Cuxhaven und Land Hadeln haben gleich nach dem russischen Überfall direkte Kontakte mit einem befreundeten Rotary Club an der polnisch-ukrainischen Grenze aufgenommen. In enger Zusammenarbeit mit dem Rotary Club Otterndorf-Land Hadeln und dem übergeordneten Rotary-Destrikt ist die Hilfe für die Menschen aus der Ukraine bereits im Frühjahr angelaufen. Cuxhavens Oberbürgermeister Uwe Santjer und Landrat Kai-Uwe Bielefeld haben die Schirmherrschaft für die Hilfsinitiative der Rotary-Clubs in Stadt und Landkreis Cuxhaven übernommen und rufen zur Unterstützung auf: "Rotary hilft den Menschen direkt, hier können Sie sicher sein, dass ihre Hilfe ankommt," erklärte Landrat Kai-Uwe Bielefeld.

Відразу після російської атаки Ротарі-клуби в Куксхафені та Ланд-Хадельні встановили прямий контакт із дружнім Ротарі-клубом на польсько-українському кордоні. У тісній співпраці з Ротарі-клубом Оттерндорф-Ланд-Хадельн та Ротарі філіалом, вищого рівня, ще навесні розпочалася допомога людям з України. Мер Куксхафена Уве Сант'єр та адміністратор району Кай - Уве Білефельд взяли на себе патронат над ініціативою допомоги Ротарі-клубам у місті та окрузі Куксхафен і закликають до підтримки: «Ротарі допомагає людям безпосередньо, тут ви можете бути впевнені, що ваша допомога надійде за призначенням", - сказав адміністратор району Кай - Уве Білефельд.

Der Otterndorfer Rotarier Dr. Klaus Gerrit Gerdts, zuständig in seinem Club für die Rotary-Foundation, hat den direkten Kontakt zu dem befreundeten Rotary Club Gizycko in der Region Masuren im Vierländereck Belarus, Russland, Polen und der Ukraine hergestellt.

Ротарієць Оттерндорфа Др. Клаус Ґерріт Гердтс, відповідальний за фонд Ротарі у своєму клубі, встановив прямий контакт із дружнім Ротарі клубом Гіжицко в Мазурському регіоні (Польща) в чотирикутнику країн Білорусі, Росії, Польщі та України.

 

Das internationale Netzwerk der Rotarier setzt weiter alle Hebel in Bewegung, um den Menschen zu helfen. Jetzt wird dringend Winterkleidung für Kinder und Jugendliche benötigt, versichern die beiden Rotary-Club Präsidenten Uwe Leonhardt und Friedhelm Engelke. Hilfreich wäre, wenn die gewaschene Kleidung bereits in Kartons verpackt und nach Größen sortiert in den Schulen abgegeben werden. 

Міжнародна мережа ротарійців продовжує робити все можливе, щоб допомогти людям. Зараз терміново потрібен зимовий одяг для дітей та молоді, запевняють президенти клубу Ротарі Уве Леонхардт і Фрідгельм Енгельке. Нам дуже допоможе, якщо одяг буде вже  випраний і упакований у коробки, розсортований за розміром та переданий до шкіл.

 

Auto von Cuxhavener SPD-Politiker erneut beschädigt - Автомобіль куксхафенського політика СДПН знову пошкоджене

CUXHAVEN. Der Wagen des Cuxhavener Politikers Gunnar Wegener wurde zur Zielscheibe - und das nicht zum ersten Mal. Gleich zwei Mal machten sich Unbekannte in den vergangenen Tagen an seinem Auto zu schaffen.

КУКСХАФЕН. Автомобіль політика з Куксхафена Гуннара Вегенера став мішенню - і не вперше. За останні кілька днів невідомі двічі здійснили напад на його автомобіль.

Der Wagen des SPD-Ratsfraktionsvorsitzenden und Kreistagsabgeordneten Gunnar Wegener ist abermals beschädigt worden. Wie der Kommunalpolitiker mitteilte, wurden am Fahrzeug im Laufe der vergangenen beiden Wochen insgesamt zweimal Reifen zerstochen. In der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November sowie "von Samstag auf Sonntag" in der zurückliegenden Woche sei es zu den genannten, dem Tatbild nach identischen Sachbeschädigungen gekommen, berichtete der Cuxhavener, der davon ausgeht, dass es der oder die Täter gezielt auf sein Fahrzeug abgesehen hatten. "Keines der Autos, die rechts und links von mir parkten, war ebenfalls betroffen", gab Wegener zu bedenken.

Автомобіль лідера фракції СДПН і депутата районної ради Гуннара Вегенера знову отримав пошкодження. Як повідомив політик, за останні два тижні шини на транспортному засобі пробивали двічі. У ніч з 31 жовтня на 1 листопада тасуботи на неділю" минулого тижня згадане пошкодження майна було скоєне з ідентичними ознаками аналогічного злочину, повідомив житель Куксхафена, який припускає, що це був злочинець або злочинці, сконцентровані навмисно на його транспортному засобі. «Жодна з машин, припаркованих праворуч чи ліворуч від мене, не постраждала», — сказав Вегенер.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Unbekannte am Eigentum des Politikers und langjährigen Gewerkschafters vergreifen: Vor rund drei Jahren war Wegeners Van mit Farbe - mutmaßlich mit Heizkörperlack - besudelt worden. Gut ein halbes Jahr später verübten Unbekannte einen weiteren Farbanschlag auf den Wagen, der jeweils (also auch im aktuellen Fall) im Nahbereich von Wegeners Wohnung abgestellt gewesen sein soll. "Da fragt man sich natürlich, was als Nächstes kommt", sagte der Abgeordnete, der es auch schon hinnehmen musste, dass Kundgebungsteilnehmer aus dem Querdenker-Lager vor seiner Wohnadresse aufmarschierten, um Schmähgesänge anzustimmen und Drohungen und Beleidigungen auszustoßen. Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen den erwähnten Sachbeschädigungen und besagtem Aufmarsch der sogenannten "Sonntagsspaziergänger" gibt es nicht; hinsichtlich der jüngsten Reifenstechereien hat Wegener abermals Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt. Die jüngsten Vorfälle hätten seine Wachsamkeit erhöht, gleichwohl lasse er sich dadurch nicht beirren, versicherte er.

Це не перший випадок, коли незнайомці зазіхають на майно політика та давнього діяча профспілок: близько трьох років тому фургон Вегенера був забруднений фарбою - ймовірно, фарбою радіатора. Через добрих шість місяців невідомі здійснили ще одну атаку фарбою на автомобіль, який (так само, як і зараз) нібито був припаркований неподалік від квартири Вегенера. «Звичайно, цікаво, що буде далі», — сказав депутат, якому довелося змиритися і з тим, що учасники мітингу з табору сторонніх мислителів здійснили марш під його домашню адресу з образливими піснями, погрозами та образами. Жодних доказів зв'язку згаданого пошкодження майна з маршем так званих «недільних прогулянок» немає. Що стосується недавніх пробиттів шин, Вегенер знову подав заяву про відкриття кримінальної справу проти невідомих. Нещодавні інциденти підвищили його пильність, але він не дозволить цьому зупинити себе, запевнив він.

Wie hat Ihnen der Artikel gefallen?

(1 Stern: Nicht gut | 5 Sterne: Sehr gut)

Feedback senden

CNV-Nachrichten-Newsletter

Hier können Sie sich für unseren CNV-Newsletter mit den aktuellen und wichtigsten Nachrichten aus der Stadt und dem Landkreis Cuxhaven anmelden.

Die wichtigsten Meldungen aktuell


Redaktion

Cuxhavener Nachrichten/Niederelbe-Zeitung
Tel.: 04721 585 360

redaktion@no-spamcuxonline.de

Lesen Sie auch...
Die Bürokratie ist ein Problem

So integrierten sich diese vier Frauen in Cuxhaven

von Vanessa Grell | 03.10.2023

Im Rahmen der interkulturellen Woche in Cuxhaven stellten vier Frauen aus verschiedenen Ländern ihre Integrationsgeschichten vor. Dabei wurde schnell klar: Sie mussten verschiedene Hürden überwinden und ihnen wurden viele Steine in den Weg gelegt.

Entscheidung am Donnerstag

Kämmererwahl im Cuxhavener Rat: Starkes Votum für Marcus Itjen zu erwarten

von Kai Koppe | 03.10.2023

Noch hat der Rat der Stadt nichts beschlossen. Rückmeldungen aus den Fraktionen legen allerdings schon vorab, dass Marcus Itjen die scheidende Erste Stadträtin Andrea Pospich im Amt an der Spitze der städtischen Kämmerei beerben wird.

Aus Cuxhaven in die Großstadt

Jungs aus Cuxhaven machten ihre Leidenschaft zum Beruf: Großer Erfolg in Bremen

von Lennart Keck | 03.10.2023

2017 gründeten Vincent Wenig (27), Jannik Weinholtz (27) und Georg Roch (28) den Videoproduktionsdienst "Filmflut". Heute zählen sie zu den Top-Videoproduktionsdiensten in Bremen. Dabei hat alles mit einem kleinen Traum in der Schulzeit begonnen.

Polizei sucht Zeugen

Cuxhaven: Unbekannter Fahrradfahrer stößt E-Scooter-Fahrerin um

von Redaktion | 03.10.2023

Eine 24-jährige Frau aus Cuxhaven wurde am Sonntag während eines Überholvorgangs von einem bislang unbekannten Fahrradfahrer gestoßen und erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.