Eine Fahne der Ukraine weht als Zeichen der Solidarität mit den Menschen im Krieg. Foto: Michael / dpa
INFORMATIONEN AUF UKRAINISCH

Anreize für Quereinsteiger - Фінансове заохочення для тих, хто змінив кар'єру

von Redaktion | 13.02.2023

Kreis Cuxhaven. Einmal wöchentlich veröffentlichen wir Nachrichten in ukrainischer Sprache, um den im Kreis Cuxhaven lebenden geflüchteten Menschen aus der Ukraine die Möglichkeit zu geben, sich mit Informationen aus der Region zu versorgen.

Für die Übersetzung danken wir Iryna Chilikina. 

Finanzielle Anreize für Quereinsteiger - Фінансове заохочення для тих, хто змінив кар'єру

CUXHAVEN. Auch in Stadt und Landkreis Cuxhaven leiden die Kindertagesstätten unter chronischem Personalmangel. Doch auch im leergefegten Markt gibt es Lichtblicke. Finanzielle Anreize für Quereinsteiger bietet ab diesem Jahr das neue Kindertagesstättengesetz. Interessierte, die teils aus anderen Berufsfeldern kommen und sich verändern wollen, klopfen regelmäßig den Trägern an.

КУКСХАФЕН. Дитячі садочки та групи продовженого дня в місті та районі Куксхафен також страждають від хронічної нестачі персоналу. Але навіть на порожньому ринку є промінчики світла. З цього року новий закон про дитячі садки запропонує фінансові стимули для тих, хто змінив кар'єру. Зацікавлені люди, які приходять з інших професійних сфер і хочуть змін, регулярно розпитують фахівців про це.

"Das sind zum Beispiel Menschen, die nach der Schule - vielleicht auch durch den Einfluss der Eltern oder andere Beweggründe - zunächst eine andere Ausbildung absolviert haben und nun merken, dass sie sich in der Branche doch nicht wohlfühlen", erklärt Helle Vanini, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Kindertagesstätten in Cuxhaven. Viele habe bei der Berufswahl früher auch die Aussicht auf die vierjährige unbezahlte Erzieherausbildung abgeschreckt.

«Це, наприклад, люди, які після закінчення школиможливо, також через вплив батьків чи інших мотивів — спочатку пройшли інший курс навчання, а тепер усвідомлюють, що вони не почуваються комфортно в цій галузі», — пояснює Хелле Ваніні, голова спілки працевлаштування у дитячих садках Куксхафена. Вибираючи професію, багатьох людей раніше стримувала перспектива чотирьох років неоплачуваного навчання на вихователя.

Auch Joachim Büchsenschütz, Leiter der Abteilung Kindertagesstätten beim Deutschen Roten Kreuz Cuxhaven-Hadeln, kennt dieses Phänomen von den zahlreichen Quereinsteigern und Quereinsteigerinnen, die allein in den DRK-Kitas angekommen sind: "Das sind Menschen, die diesen Beruf wirklich bewusst wählen. Das ist bemerkenswert, deshalb unterstützen wir sie auch intensiv."  "Es ist wichtig, dass wir alle Kanäle ausschöpfen können", ergänzt Birgit Lüders, pädagogische Geschäftsleiterin des evangelisch-lutherischen Kindertagestättenverbands Cuxhaven. "Auch wir bekommen immer wieder Anfragen von Interessierten, die als pädagogische Hilfskräfte einsteigen möchten und verweisen dann gerne auf die berufsbegleitende Ausbildung an den BBS Cuxhaven."

Йоахім Бюхсеншютц, керівник відділу дитячих закладів Німецького Червоного Хреста у Куксхафен-Хадельн, також знайомий із цим феноменом, коли багато співробітників, що бажали змінити сферу діяльності, самостійно прибули до дитячих центрів Німецького Червоного Хреста: «Це люди, які дійсно свідомо обирають цю професію. Це варто уваги, тому ми інтенсивно їх підтримуємо». «Важливо, що ми можемо використати всі канали», — додає Біргіт Людерс, освітній директор Євангелістсько-Лютеранської об'єднання закладів для дітей в Куксхафені. «Ми також продовжуємо отримувати запити від зацікавлених осіб, які хотіли б працювати асистентами педагогів і які тому із задоволенням направляються на професійне практичне навчання у BBS Куксхафен».

Dort gibt es inzwischen mehrere Wege auf dem Weg zu einem Abschluss, der den Weg zur Arbeit in der Kita ebnet. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Ausbildung zum sozialpädagogischen Assistenten oder zur sozialpädagogischen Assistentin (SPA, früher "Sozialassistent"). Diese zweijährige Ausbildung ist nach wie vor der erste Schritt der Erzieherausbildung und Voraussetzung zum Besuch der Fachschule für Sozialpädagogik, an deren Ende nach weiteren zwei Jahren der Abschluss als Erzieherin oder Erzieher steht. Aber auch der SPA-Abschluss stellt bereits einen eigenständigen Berufsabschluss dar. Diese Kräfte rücken insbesondere ins Rampenlicht, weil mit ihnen ab dem Kindergartenjahr 2027/28 schrittweise die Einführung der dritten Fachkraft in Kindergartengruppen umgesetzt werden soll.

Там є кілька шляхів на шляху до отримання ступеня, який відкриває шлях до роботи в дитячому садку. Важливу роль у цьому відіграє підготовка до соціально-педагогічного асистента (SPA, раніше «соціальний асистент»). Це дворічне навчання все ж є першим кроком у навчанні вихователів і необхідною умовою для відвідування технікуму соціальної педагогіки, після закінчення якого, ще через два роки, є кваліфікація вихователя. Але кваліфікація SPA є також самостійною професійною кваліфікацією. Ці працівники особливо в центрі уваги, тому що вони будуть використані для поступового впровадження третього спеціаліста в групи дитячого садка з 2027/28 навчального року.

Ab August 2023 stehen für eine berufsbegleitende Teilzeit-Qualifikation für sozialpädagogische Assistenten - so ist es im Kita-Gesetz verankert - bis zu 20.000 Euro jährlich pro Stelle bereit. Die Kita-Träger verpflichten sich damit, die Stellen in ihren Häusern zur Verfügung zu stellen. Mindestens 15 Stunden pro Woche umfasst der praktische Einsatz. Den passenden Lehrgang dazu bereiten gerade die BBS Cuxhaven vor.

З серпня 2023 року будуть доступні до 20 000 євро на рік на одне робоче місце для соціально-педагогічних асистентів з умовою неповного робочого дня - як це закріплено в Законі про дитячі садочки. Таким чином, керівники центрів денного догляду за дітьми зобов'язуються надати робочі місця в їхніх закладах. Практична робота включає не менше 15 годин на тиждень. Зараз BBS Куксхафен готує відповідний курс для цього.

Wer an einer Beratung informiert ist, möge sich bitte vorab per E-Mail an Studiendirektorin Carmen Stelzer wenden: E-Mail c.stelzer@bbs-cux.eu. "Informationen gibt es auch auf unserer Homepage", ergänzt Bettina Schirmer-Westerberg von den BBS Cuxhaven. Unter www.bbs-cux.de findet sich ein Informationsblatt zur Zweijährigen Berufsfachschule Sozialpädagogische Assistenz in Teilzeitform. 

Той хто дізнається про консультацію, будь ласка, заздалегідь надішліть електронного листа директору з навчання Кармен Штельцер: електронна пошта c.stelzer@bbs-cux.eu. «На нашому веб-сайті також є інформація», — додає Беттіна Ширмер-Вестерберг з BBS Куксхафен. На сайті www.bbs-cux.de є інформаційний лист щодо дворічної професійної освіти для соціально-педагогічних  асистентів неповного робочого дня.

Alle Beteiligten heben den Wert der engen Zusammenarbeit zwischen den Trägern und den Berufsbildenden Schulen hervor: "Wir wollen für die Region so flexibel wie möglich aufgestellt sein", sagt Helle Vanini. Die Früchte dieser engen Kooperation könnten danach langfristig geerntet werden: "Das sind Menschen, die hier verwurzelt sind und hierbleiben wollen."

Усі учасники підкреслюють цінність тісної співпраці між керівниками закладів та професійно-технічними школами: «Ми хочемо бути максимально гнучкими для регіону», - каже Хелле Ваніні. Плоди цієї тісної співпраці можна було б отримати в довгостроковій перспективі: «Це люди, які тут укорінені і хочуть тут залишитися».

 

 Siedlung wird im Neubau-Bereich aktiv - Siedlung стає активним у сфері новобудов

CUXHAVEN. Im Stadtgebiet besteht Bedarf an erschwinglichem und gleichzeitig gewissen Ansprüchen standhaltendem Wohnraum: Darauf hatten Teile der Ratspolitik, aber auch Cuxhavens Oberbürgermeister Uwe Santjer zuletzt vermehrt hingewiesen. Die Siedlungsgesellschaft Cuxhaven AG ("Siedlung") reagiert auf  entsprechende Rufe - nicht zuletzt indem sie ihr Engagement im Neubau-Bereich ausweitet. Das bestätigten Siedlung-Geschäftsführer Peter Miesner und Aufsichtsratsvorsitzender Gunnar Wegener.

КУКСХАФЕН. У межах міста існує потреба у доступному житловому просторі, який також відповідає певним вимогам: деякі політики міської ради, а також мер Куксхафена Уве Сант'єр останнім часом все частіше наголошують на цьому. Житловий кооператив Die Siedlungsgesellschaft Cuxhaven AG Siedlung») реагує на відповідні виклики - не в останню чергу, шляхом розширення своєї участі у секторі новобудов. Це підтвердили керуючий директор кооперативу Петер Мізнер і голова наглядової ради Гуннар Вегенер.

"Wir beschäftigen uns damit", betonte Miesner und sprach von insgesamt vier im Gespräch befindlichen Neubau-Projekten innerhalb der Stadtgrenzen, in deren Rahmen zusammengenommen mehr als 200 Wohneinheiten entstehen sollen. Gut 20 davon werden auf einem Grundstück der Siedlungsgesellschaft an der Wernerstraße errichtet. Der Spatenstich soll Ende des Jahres beziehungsweise im ersten Quartal 2024 erfolgen.

«Ми цим займаємося», — підкреслив Мізнер, говорячи про чотири обговорювані нові проекти будівництва в межах міста, в рамках яких планується звести понад 200 житлових одиниць. Добрих 20 із них буде побудовано на ділянці, що належить кооперативу Siedlung на Вернерштрассе. Урочистий початок закладання фундаменту має відбутися наприкінці року або в першому кварталі 2024 року.

Einen geeigneten Standort für Mehrfamilienhäuser bietet aus Sicht der Siedlung auch eine Fläche im Bereich des Matthias-Claudius-Wegs. Platz (eventuell auch für sogenannte Tiny Häuser) gibt es außerdem im Lehfeld sowie in der Verlängerung des bestehenden Neubaugebietes "Südlich Westerwischstrom". Abhängig vom Raum, den der Bau einer neuen Hauptfeuerwehrwache einnimmt, könnte unter Beteiligung verschiedener Partner sogar so etwas wie ein neues Viertel entstehen, das unterschiedliche Wohnformen und Haustypen in sich vereint. Die Vermarktung im Einfamilienhaus-Segment bliebe dabei sicherlich Sache der Sparkassen-Tochter IDB, die Siedlung würde sich auf den Geschosswohnungsbau konzentrieren. "Es reicht trotzdem nicht aus, das Haus allein zu sehen", betonte Miesner unter dem Gesichtspunkt des Quartiersgedankens: Letzterer verlangt den Bauherren nicht nur technisches, sondern auch stadtplanerisches, ja bis zu einem gewissen Grad sogar soziologisches Know-how ab. Obendrein geht es um Fragen der Nachhaltigkeit, weswegen Neubauten der Siedlung generell mit Wärmepumpen (in Kombination mit PV-Anlagen) ausgestattet werden.

Відповідне місце для багатоквартирних будинків пропонує, на думку кооперативу, також територія в районі вулиці Маттіас-Клаудіус-Вег. Також є місце (можливо, також для так званих крихітних будинків) у Лефельді та в продовженні існуючої нової зони забудови «Südlich Westerwischstrom». Залежно від площі, яку займає будівництво нового головного пожежного депо, можна навіть створити щось на зразок нового району за участю різних партнерів, поєднуючи різні форми проживання та типи будинків. Збут у сегменті односімейних будинків, безумовно, залишиться справою дочірньої компанії - ощадного банку IDB, а Siedlung зосередиться на багатоквартирних будинках. «Тим не менше, недостатньо побачити одиничний будинок», — підкреслив Мізнер з точки зору ідеї кварталів. Вона вимагає від будівельників не лише технічного, а й містобудівного та навіть соціологічного ноу-хау. Крім того, є питання довготривалого утримування, тому новобудови Siedlung, як правило, обладнані тепловими насосами (у поєднанні з фотоелектричними системами).

Lokale Baugeschichte könnten künftige Immobilien der Gesellschaft aber aus einem noch ganz anderen Grund schreiben:  Geschäftsführer und Aufsichtsratschef sprachen gegenüber unserer Redaktion von den Vorzügen einer seriellen Bauweise, sprich: von fabrikmäßig vorgefertigten (Häuser)-Komponenten, deren Verwendung sich nicht nur positiv auf die Bauzeit auswirkt. Einmal genehmigt, würden die Baukastensysteme ferner den mit jedem Vorhaben verbundenen behördlichen Aufwand minimieren. Letztlich geht es beim seriellen Bauen auch um Kosteneffizienz - und die Frage, was Mieterinnen und Mieter Monat für Monat hinblättern müssen. Was das angeht, setzt die Siedlung nach eigenem Bekunden weiterhin auf sozialverträgliche Preise. "Wir müssen darauf achten, dass es sich die Menschen, die in Cuxhaven arbeiten, auch noch leisten können, hier zu wohnen", sagte Miesner, der außerdem deutlich machte, dass die beschriebene Serienproduktion weder der Ästhetik noch der optischen Vielfalt der Gebäude abträglich sei. In Holz lasse sich bei diesem Verfahren ebenso bauen wie in Beton oder in Hybridtechnik.

Історію місцевого будівництва могли би написати майбутні об'єкти нерухомісті кооперативу зовсім з іншого приводу. Директор і голова наглядової ради розповіли нашій редакції про переваги серійного будівництва, тобто використання заводських збірних (будинків)- комплектуючих, використання яких позитивно впливає не лише на час будівництва. Після затвердження модульні системи також мінімізують адміністративне навантаження, пов'язане з кожним проектом. Зрештою, серійне будівництво також пов'язане з економічною ефективністю - і питанням того, що орендарі повинні витрачати місяць за місяцем. Що стосується цього, то в Siedlung стверджують, що продовжують орієнтуватися на соціально прийнятні ціни. «Ми маємо переконатися, що люди, які працюють у Куксхафені, все ще можуть дозволити собі жити тут», — сказав Мізнер, який також дав зрозуміти, що описане серійне виробництво не завдало шкоди ані естетиці, ані візуальному різноманіттю будівель. За допомогою цього методу можна будувати як з дерева, так і з бетону або за гібридною технологією.

Wie hat Ihnen der Artikel gefallen?

(1 Stern: Nicht gut | 5 Sterne: Sehr gut)

Feedback senden

CNV-Nachrichten-Newsletter

Hier können Sie sich für unseren CNV-Newsletter mit den aktuellen und wichtigsten Nachrichten aus der Stadt und dem Landkreis Cuxhaven anmelden.

Die wichtigsten Meldungen aktuell


Redaktion

Cuxhavener Nachrichten/Niederelbe-Zeitung
Tel.: 04721 585 360

redaktion@no-spamcuxonline.de

Lesen Sie auch...
Das Interesse der Schüler wecken

Wenn Digitalisierung nicht mehr ausreicht: Lehrer will Unterricht greifbarer machen

von Lennart Keck | 04.10.2023

Ein Politik-Lehrer aus Cuxhaven möchte den geschichtspolitischen Unterricht für Schüler interessanter gestalten, denn gewöhnliche Dokumentarfilme zu schauen, reicht schon längst nicht mehr aus. Also entscheidet er sich, in einem mitzuspielen.

Als Dankeschön

Erstmals in Cuxhaven: Das Rathaus singt und klingt zum Tag der Deutschen Einheit

04.10.2023

Das Cuxhavener Rathaus hat am Dienstag, dem Tag der Deutschen Einheit, eine Premiere erlebt: Erstmals wurde mit zahlreichen Besuchern gesungen. Es war ein ermutigendes und verbindendes "Dankeschön" zum 3. Oktober.

Winterblues oder mehr?

Cuxhavener Arzt erklärt: So können Depressionen erkannt und behandelt werden

von Florian Zinn | 04.10.2023

Fast jeder Mensch ist manchmal traurig, unglücklich oder lustlos, doch manchmal kommt man nicht mehr raus aus dem tiefen Loch: Mehr als jeder fünfte Bundesbürger erkrankt einmal im Leben an einer Depression.

Die Bürokratie ist ein Problem

So integrierten sich diese vier Frauen in Cuxhaven

von Vanessa Grell | 03.10.2023

Im Rahmen der interkulturellen Woche in Cuxhaven stellten vier Frauen aus verschiedenen Ländern ihre Integrationsgeschichten vor. Dabei wurde schnell klar: Sie mussten verschiedene Hürden überwinden und ihnen wurden viele Steine in den Weg gelegt.